SIG Seberozvíjení

Příští i minulé akce

Najdete pod nejnovějšími příspěvky

Nejnovější příspěvky

 • Blíž tě nepustím – Jak v sobě najít střed a nastavit hranice – Rolf Sellin

  Blíž tě nepustím – Jak v sobě najít střed a nastavit hranice – Rolf Sellin

  Monotématická kniha. Vzhledem k tomu, na můj vkus, dost ukecaná. Na druhou stranu díky tomu kniha obsahuje dost argumentů, příkladů, užitečných pohledů. Zdá se, že autor čerpá ze své zkušenosti, tj. kniha je bez odkazů na výzkumy, argumenty. Autor pochází z německého prostředí, občas dává nahlédnout do ryze německého pohledu. Hlavní myšlenkou je to, že…

 • Vysoce citliví lidé mezi námi – Jak z nevýhody udělat přednost – Rolf Sellin

  Vysoce citliví lidé mezi námi – Jak z nevýhody udělat přednost – Rolf Sellin

  Knihu mám na seznamu k přečtení dlouho. Nakonec díky nakladatelství Portál se ke mně dostala nyní. Kniha je prakticky bez odkazů, autor je vysoce citlivý a ze svého pohledu bere poznatky jiných a popisuje své zkušenosti. Psána konstruktivně. Zdá se, dle knihy, že výzkum vysoce citlivých lidí je spíše pozadu a dochází k mnoha omylům,…

 • Líná máma Jak rozvíjet dítě hrou – Anna Bykova

  Líná máma Jak rozvíjet dítě hrou – Anna Bykova

  Recenze psaná s časovým odstupem. Jednoduše psaná, čtivé. Z ruského prostředí, kupodivu se moc neliší od jiného. Kniha plná levných, jednoduchých tipů. Kniha členěna do částí pro děti do dvou, čtyř, šesti let. Styl výchovy bude blízký pro domškoláky či unschollery. Z toho důvodu mě moc tipů neutkvělo v paměti, protože byly pro mě známé…

 • Výchova vysoce citlivých dětí – Julie Leuze

  Výchova vysoce citlivých dětí – Julie Leuze

  Smíšené pocity. Na jedné straně jedna (uz mála) z knih venovaná citlivým dětem. Na druhé straně kniha obsahuje rady, které mi nesedí. Např. mimoděk lhát dítěti nepokládám za dobré z důvodu možného odhalení dítětem a tím pádem snížení důvěry, systém odměn, které jsou kritizovanou vnější motivací. Nicméně i přesto ji pokládám za přínosnou pro rodiče…

 • Děti jsou taky lidi – Zdeňka Šíp Staňková

  Děti jsou taky lidi – Zdeňka Šíp Staňková

  Smíšené pocity. Rád jsem penězi za knihu podpořil projekt Děti jsou taky lidi, i když jsem tušil, že žádné převratné nové informace se v knize nedozvím, protože autorku i projekt sleduji už roky. Kniha je vlastně výběrem ze souboru anonymních výpovědí, na které autorka reaguje a které jsou realativně dobře kategorizovaný. Obsahově jsem rád, že…Akce (příští i minulé)

záznamy tučně zvýrazněných webinářů jsou k dispozici

Chcete být upozornění na další akci? Přihlaste se na některou a zvolte ANO u příslušné volby. Případně mi napište na vlk@mensa.cz, stejný email použijte na případné pozdější odhlášení.

Náplň SIG

Time managment či obecně plánování, myšlenkové mapy, poznání sama sebe a svých mezí, komunikační metody (např. respektovat a být respektován), metody učení, rozvoj kreativity, hry na zlepšení sociálních dovedností atp.

Komunikační prostředky SIGu

Primárním komunikačním kanálem je Facebook skupina a wiki, ostatní se v realitě příliš nepoužívají.

 • Facebook skupina zde, pro čtení dostupná i pro lidi mimo skupinu.
 • Tyto webové stránky – pro víceméně statické informace o SIGu, máte-li tip, co zde změnit, pište vlk@mensa.cz
 • Emailová konference s emailovou adresou sig-seberozvijeni@googlegroups.com, pro přidání vaší emailové adresy mi napište, popř. s mensovním emailem či jiným google účtem požádejte o členství zde. Nicméně používána sporadicky.
 • Diskuzní fórum naleznete zde. Toto diskuzní fórum je určeno jako doplňkový kanál SIGu, především pro zajímavé a proto rozsáhlé diskuze.
 • Stará emailová konference na intranetu SIGu sice zůstane zachována, nicméně je primárně určena, aby noví členové nalezli tento SIG na intranetu. Nadále už nebude brán ohled na mnohá omezení této emailové konference (problémy s přílohami, formátováním, počtem denně zaslaných zpráv apod.) a jednou za čas hlavně použita na upozornění, že existuje nová emailová konference.

Historie

2022-06-06
byl server mwiki z finačních důvodů smazán, 2021-12-04 byl zastaven provoz mwiki.
2018-02-08
jsem založil Facebook skupinu SIGu. Na mwiki ponechávám trvalejší obsah, průběžně zajímavé články budu dávat na Facebook. Skupina SIGu je veřejná, tzn. přečíst si články bude moci i ten, kdo nemá Facebook účet.
2015-05-19
je SIG třetí největší zájmovou skupinou v Mense ČR (229 členů), nicméně nadále už počet členů nepůjde sledovat vzhledem k přechodu k nové emailové konference sig-seberozvijeni@googlegroups.com k tomuto dni.
 
SIG Seberozvíjení patří už mezi větší zájmové skupiny v Mense ČR (ke dni 2013-10-30 99 členů).
 
SIG Seberozvíjení vznikl během několika dní v půlce března 2013, přičemž se původně měl zabývat pouze Time managementem. Avšak po rozvinutí diskuze na intranetu se začaly přidávat myšlenkové mapy a další efektivní nástroje, což vyvolalo potřebu rozšíření zaměření SIGu. Vývoj názvu SIGu nebyl vůbec jednoduchý, mezi navrhované patřilo: Osobnostní optimalizace, Rozvoj osobnosti, Efektivní osobnost, Osobnostní efektvita, Efektivní já či Sebezefektivňování.
2013-03-17
byly spuštěny webové stránky tohoto SIGu.
 

Zákládající členové: Vladimír Kutálek, Lenka Stodůlková, Jana Veličová

Náměty a tipy pište na adresu vlk@mensa.cz

Vladimír Kutálek, vlk@mensa.cz