Úsvit všeho – Nová historie lidstva – David Graeber , David Wengrow


Celá kniha boří mýty. Především mýtus nejlepších společností za celou dobu historie. Jsme arogantní, že v posledních mnoha tisíc let jsme nejlepší ze všech. Jsme arogantní a mnoha způsoby jsme se zakonzervovali, protože když jsme nejlepší, pro mnoho lidí nedává smysl zkoušet nic jiného. Přitom osvícenství do značné míry bylo ovlivněno prastarou moudrostí severoamerických národů. Obhajujeme všudypřítomné vládnutí, násilí tím, že to prostě jinak nejde. že žádná větší společnost nemohla existovat bez hierarchie, násilí a je jen otázkou jak určit kdo bude vládnout. Přitom v minulosti byla mnoha tisícová města, která neměla centrální bod vládnutí. Byly národy, které odmítaly otroctví, podřadnost žen i jakékoliv vládnutí. Přikázat někomu něco bylo bráno jako urážka. … Kniha je velmi obsáhlá, přes 60 stran zajímavých poznámek, téměř 50 stránek literatury, plno informací faktů, útržků toho co nevíme, odhadujeme.
Pro mě kniha je definitivním potvrzením, že centralizované vládnutí není nutné. Kniha mi dává dost argumentů pro odmítnutí nařízené války i válečného práva obecně. Argumenty proti církvi na straně 64, proti penězům 65 (bez trestního zákonu, soudců). Dává hezké příklady schizmogeneze mezi národy (jinak je to zajímavý princip i během hádek, ale i mezi pohlavími) 67.
Autoři jsou židé (některé myšlenky jim dávali vinu za vše). Koncept války kritizován (vzájemná zastupitelnost viníků). Kritizován koncept vývoje společnosti (zemědělství, průmysl nebo kámen, železo, bronz). Kritizují otroctví, římské právo (ze které vychází naše právo a stále se učí na právních školách), které obhajovalo otroctví (možnost vlastnit člověka, zajmout kohokoliv z válek, libovolně zabít). Kritizují soukromé vlastnictví. Kritizuje mužskou nadřazenost a nepřímo dává do souvislosti s vyšší násilností. Kritizuje hierarchii v rodině, ve společnosti – chybějící ženský princip. Otroctví bylo zrušeno v minulosti několikrát.
Doporučuji.

Úsvit všeho

Oficiální popis: LOVCI A SBĚRAČI BYLI ORGANIZOVANĚJŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE. A NĚKTERÁ Z PRVNÍCH MĚST SVOBODNĚJŠÍ, NEŽ BY VÁS NAPADLO. Dlouhé tisíce let jsme údajně žili v absolutně rovnostářských kmenech – než jsme vynalezli zemědělství a s ním také bohatství a chudobu, byrokracii a krutovládce. Učitelé dějepisu i autoři bestsellerů o historii tento jednoduchý příběh milují. Profesoři David Graeber a David Wengrow nyní však na spoustě příkladů dokládají, že jde o pouhý výmysl. A že skutečnost byla nesrovnatelně zajímavější a rozmanitější, než nás učili ve školních lavicích. Kniha Úsvit všeho stojí na přesvědčivých, ale dosud často opomíjených faktech z oblasti archeologie, historie a kulturní antropologie. Okamžitě se v těchto oborech stala světovou událostí a vyvolala diskuse, které budou probíhat ještě dlouhá léta.
AUTOŘI OŽIVUJÍ FASCINUJÍCÍ SVĚT, V NĚMŽ:
– Naši dávní předci nebyli primitivové žijící v tlupách, ale aktivní členové pozoruhodných, malých i velkých společností.
– První města na světě nezakládali zemědělci, nýbrž lovci a sběrači. Mimo jiné na území dnešní Ukrajiny.
– Příchod zemědělství nebyl žádnou revolucí – trval tisíce let a některé společnosti se od něj opět odvracely.
– Archeologie zmapovala obrovská města, která se obešla bez byrokracie, šlechty i tyranů.
– Lidé odpradávna experimentovali s různými podobami demokracie a své rozhodovací systémy svižně přizpůsobovali okolnostem. Graeber a Wengrow nevolají po návratu na stromy. Na základě průkopnických poznatků a archeologických objevů z celého světa nám však připomínají, že civilizaci můžeme budovat i bez toho, že bychom se vzdávali svých svobod.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *