Pět jazyků omluvy – Gary Chapman, Jennifer Thomas


Knihu jsem měl rozečtenou několik měsíců, nebylo to knihou, nicméně asi se to projeví na recenzi. Myslím si, že pět jazyků omluvy patří k důležitým knihám jako pět jazyků lásky. Možná vše vysvětluje podtitul: Omluvit se – je dobré, správně se omluvit – je lepší… Stejně jako u jakzyků lásky nejedná se o nějaký exaktní pravidla. Jsme lidé různí, různě reagujeme v různých situacích, umíme a rozumíme více jazykům. Nicméně je dobré si uvědomit, že jiné lidé mohou omluvě víc věřit a akceptovat, když bude v jejich preferovaném jazyku. Jaké to jsou? Vyjádření lítosti, přijetí zodpovědnosti, náprava škody, upřímné pokání, prosba o odpuštění. Jazyky se vám mohou hodit v obchodním styku, v rodině, v partnerském životě i sami sebe. Dozvíte se proč se omlouvat víc než je zvykem. Jak poskládat omluvu, aby byla pokud možno ve všech jazycích, ale i jak se postavit k omluvě, jak odpouštět. A ano, někdy má smysl se omlouvat, i když naše jednání byla jen reakce, navíc nižšího stupně na výrazně horší prohřešek protistrany. Někdy to může trvat pár let, ale částečně to neděláte pro druhou stranu, ale pro vás. Na druhou stranu omluva nemá být něco samozřejmého, natož formálního nebo opakovaného. Lépe a víc vám řekne kniha.
PS: Kniha je psána věřícím, což může někoho odrazovat, ale můžete si to překládat na jinou víru, víru ve vědu, ve stát apod.

Pět jazyků omluvy

Oficiální popis: Omluvit se – je dobré, správně se omluvit – je lepší– / Kdyby byl svět dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali. Protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Pokud se stane křivda a vztah je narušen, cosi v nás volá po smíření. Touha po smíření je někdy mocnější než touha po spravedlnosti. Čím je vztah důvěrnější, tím je touha po smíření hlubší. Pokud manžel zachází hrubě se svou manželkou, cítí se právem zraněná a hněvá se. Na jedné straně touží po spravedlnosti, ale na druhé straně touží i po milosti. Chce sice, aby manžel za své provinění zaplatil, chce ale také, aby se spolu smířili. Smíření je možné, pokud se manžel upřímně omluví. Pokud se neomluví, smysl pro morálku manželku tlačí, aby se domáhala spravedlnosti. V průběhu let jsem mnohokrát pozoroval rozvodová řízení, v nichž se soudce snažil rozhodnout, co je spravedlivé. Nejednou jsem měl pocit, že upřímná omluva mohla smutný průběh celého řízení změnit…

Skutečné odpuštění odstraňuje bariéru, kterou prohřešek vytvořil, a umožňuje, aby se po čase obnovila důvěra. Pokud byl vztah před prohřeškem vřelý a důvěrný, může se do něj vrátit láska. Pokud šlo o pouhou povrchní známost, může se díky dynamickému procesu odpuštění prohloubit. Pokud újmu způsobil někdo neznámý, třeba násilník či vrah, neexistuje vztah, který by mohl být obnoven. Pokud se vám takový člověk omluvil a vy jste mu odpustili, žijete oba dál své životy, přestože zločinec musí stále čelit soudnímu systému, platnému ve své kultuře, a vydá mu počet ze svého scestného jednání.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *