Láska jako životní styl – Gary Chapman


Pozitivní kniha. Hodně chybí v tomto světě negativismu. Nicméně nemohu s ní jako celek souhlasit. Jsme lidé různí. Na jedné straně je pravda, že v dnešním světě trestáme věci, které není třeba trestat. Navíc trestáme tresty, které ničemu neprospívají. Kniha pojednává o lásce, odpuštění, omluvách – to je důležité pro mnoho z nás a nedostává se nám. Ale nerad bych abychom se dostali do opačného extrému, kdy každému lidé odpustí, protože i dnes někdy to, co schází, je to, že někdo není včas zastaven, konfrontován, dána zpětná vazba, přirozené důsledky v době, kdy by to mohlo být konstruktivní. Tenhle bod je později v knize jen z části popsán v sekci s názvem upřímnost. Dále mě napadá nápodoba. Je důležité odpouštět na straně rodin obětí, pro ně samotné. Na druhou stranu kvůli nenásledování, nenapodobování je třeba nedělat „slávu“ zločincům, protože to je přesně to, co chtějí, co pak láká další – naopak zde je na místě trest, trest přísný, trest zapomnění, nezajímání se v ruku v ruce pokud možno se zvýšeným zajímáním se o lidech, ze kterých často takoví zločinci pocházejí…

Nemyslím si, že věřím v Boha, nicméně i když tím pádem nevěřím v Boží spravedlnost zmiňovanou v knize, věřím, že něco takového v realitě stejně je. Něco, co zločince potrestá. A těch věcí je spousta, od vědecky podložených přes něco mezitím až po ezoteriku. Velmi stručný příklad: Lidé, kteří jsou hnusní na ostatní, často jsou pak hnusní i na své tělo, stresují se, rozčilují a to má své důsledky a tyto důsledky další důsledky… Opět částečně popsáno v knize.

I přes tuto kritiku, knihu hodnotím velmi pozitivně, vážně taková kniha chybí k přečtení mnoha lidem, přesně jak říká autor, někdy chybějící drobnosti způsobují větší problémy.

Láska jako životní styl

Oficiální popis: O laskavosti, trpělivosti, schopnosti odpouštět, pokoře, zdvořilosti, štědrosti a poctivosti / Gary Chapman navazuje na bestseller „Pět jazyků lásky“ moudrou a upřímnou knihou, jež pomáhá rozvíjet sedm vlastností, díky nimž můžeme vytvářet a udržovat láskyplné vztahy. Zatímco jeho práce o jazycích lásky pojednávala především o způsobech, jak lidé projevují a přijímají lásku, tato kniha v kapitolách o laskavosti, trpělivosti, schopnosti odpouštět, pokoře, zdvořilosti, štědrosti a poctivosti podrobně popisuje „životní styl lásky“. Autor na příbězích ze skutečného života ukazuje překážky a nedorozumění, která narušují mezilidské vztahy, a navrhuje možná řešení. Kniha „Láska jako životní styl“ je neocenitelným zdrojem moudrých rad a inspirací pro budování spokojeného života naplněného láskou.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *