Sedm zákonů: Jak civilizace vznikají, dosahují vrcholu a upadají – Miroslav Bárta


K autorovi jsem přišel přes video rozhovory s ním. Do značné míry máme kompatibilní povšechný pohled na svět.  Jeho názory mě zajímají, protože k nim má co říct z pohledu vědce-archeologa, egyptologa, který není až tak neznámý i za hranicemi. Dávné zaniklé civilizace, které jsou od nás na jedné straně strašně vzdáleni (já osobně bych nechtěl být králem ani před pouhými sto lety, máme se většina mnohem lépe než tehdejší králové), na druhé straně lze se od nich inspirovat věcmi, které nemáme, jsme ztratili a poučit se na jejich chybách. Některé chyby jsou totiž takovými zákony, které se opakují a jsme v nich svým způsobem nepoučitelní. Autor právě takových sedm zákonů popisuje. Mohl by je sepsat stručněji a srozumitelněji, ale srozumitelné i čtivé jsou i v této formě. Navíc tato kniha je relativně stručná oproti jiným dílům. Nicméně nečekejte od autora nějaké souhrnné ponaučení z nich, ty se musíte víceméně najít sami, nechává to na čtenářích. Za mě kniha stojí za přečtení.

Sedm zákonů: Jak civilizace vznikají, dosahují vrcholu a upadají

Oficiální popis: Žijeme v epoše, která nemá obdoby? Je náš svět tak unikátní, jak si myslíme? A budeme první civilizací, která poroste věčně? Nebo je vše prostě jinak a jsme jen dalším kamínkem do mozaiky příběhů člověka na tomto světě? Správná odpověď je pravděpodobně ano i ne. Naše civilizace, úroveň technologií a znalostí obecně, vyspělost komunikací a lékařské péče i míra blahobytu mluví samy za sebe. Stejně tak ovšem můžeme pozorovat, že podobně jako v minulosti i dnes čelíme dobře známým výzvám, jakými jsou nárůst byrokracie, fungování či selhávání elit, role společenské smlouvy i lídrů, nadbytek nebo naopak chybějící zdroje energie, ekonomické krize nebo (ne)schopnost přizpůsobit se proměnám přírodního prostředí. Objevují se i zcela nové výzvy jako například svět zahalený do globální komunikace, sociální sítě, kvanta informací, rozpor mezi nashromážděnými poznatky a skutečným poznáním, lidská schopnost masivně měnit své přírodní prostředí a mnohé jiné.
Kniha nabízí možnost podívat se na dnešní svět jako součást dlouhé časové řady dějin, procesů i dílčích událostí, jejichž charakteristiky prozrazují, že existuje sedm univerzálních zákonů, kterým podléhají všechny civilizace.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *