Kapitalismus není problém, ale řešení – Rainer Zitelmann


Úžasné shrnutí historie s mnoha odkazy na data a informace. Máte tu černé na bílém srovnání jasných příkladů východního a západního Německa, severní a jižní Koree. Ale máte tu srovnání Chile, Venezuely. Ale vývoj USA, Velké Británie, Švédska, Číny. Důkazy místo slibů. Data i s komentářem, věcným, občas kritický k příliš oslavných domněnek. Nicméně hlavní sdělení je jasné, máme vysokou korelaci množství státního aparátu a vývoji ekonomiky, blahobytu lidí v daném státě. A je jedno, jestli mluvíme o USA, které je považováno po celé 20. století za málo regulované, nebo Čínu, které je považováno za hodně regulované. Autor se detailně zabývá jednotlivými obdobími a ukazuje jejich vliv na další období. Nepřímo mluví i o hysterezi, setrvačnosti vývoje. Bohužel vývoj se opět výdává spíše k socialismu…
Hlavní část knihy je věnována popisy státu, poslední kapitoly jsou věnovány ekonomické svobody obecně, finanční krizi i úvahám nad kritikou tzv. intelektuálů – velice zajímavá část.  Kdybych byl příznivcem povinné četby, tohle by měla být povinná četba.

Kapitalismus není problém, ale řešení

Oficiální popis: Zapomínáme, na jakých základech byl postaven úspěch naší ekonomické prosperity? Slovo „kapitalismus“ ve většině lidí vyvolává negativní asociace. Bylo tomu tak i dávno před finanční krizí 2007/2008, ale v poslední době se zastánci důsledné tržní ekonomiky stále více dostávají do defenzivy a jsou odsuzováni jako „tržní radikálové“. Zitelmannova kniha otevírá velice aktuální debatu v době, kdy stát stále více zasahuje do života lidí a firem metodami plánovaného hospodářství.
V přístupu k ekonomice přichází do úvahu v zásadě pouze dva možné ekonomické modely. Státy a vládami řízené hospodářství, s řadou regulací a omezeními, a kapitalismus, se svobodnými trhy a konkurenční soutěží. Který ze systémů se v minulosti osvědčil nebo spíše selhal? Volba je na čtenáři. Ve své knize Kapitalismus není problém, ale řešení zkoumá Rainer Zitelmann nejčastější výtky a obvinění proti kapitalismu. To, k jakým výsledkům jeden či druhý ekonomický systém vede, analyzuje Zitelmann na historických datech a uvádí mnoho příkladů a srovnání ve státech Evropy, Afriky, Asie i Ameriky.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *