Je to manipulace?: Rozpoznejte ji a ubraňte se! – Pascale Chapaux-Morelli


Manipulace je všude kolem nás, v menší či větší míře.Tato kniha se zaměřuje především na negativní, nebezpečnou manipulaci při svádění partnera a žití s ním, v práci, v rodině.

Umím říkat ne. Omezuji kontakty s toxickými lidmi. Takže si nejsem úplně jist, že se umím vcítit do člověka, který potřebuje tuto knihu. Nicméně v knize jsem nalezl vše, co si myslím, že bych v takovém případě potřeboval: konkrétní rady, navíc celkem dobře strukturované. A k tomu i pár příkladů ze života. Při čtení jsem se neubránil vzpomínkami na knihy Robert B. Cialdini, především knihy Zbraně vlivu – Manipulativní techniky a jak se jim bránit. Cialdini popsal na více stránkách jednotlivé zbraně vlivu velmi obsáhle, podrobně. Tahle kniha je relativně útlá. Cialdini popsal vlivy tak, že jste je schopen i používat, ať už v dobrém smyslu, tak v negativním. Tahle kniha se zaměřuje „jen“ na obranu proti manipulaci, je ve formě celkem praktických otázek a odpovědí, záběr knihy je tím pádem širší a přitom stručnější. V první části pokrývá neverbální komunikaci, stručně a prakticky vzhledem k obraně vůči manipulaci. V druhé části emoční inteligenci, opět stručně a prakticky. Hlavní část knihy vidím ve třetí nejpraktičtější části: jak se ubránit manipulaci. Čtvrtá část vám detailněji pomůže přesnějším návodem jak na konkrétní typ člověka. Popsané členění typu lidí jsem četl poprvé, což nevadí, protože názvy typů jsou celkem samopopisné. Takže pokud se vám podaří správně zařadit „vašeho“ manipulátora do příslušného typu, máte cílenější návod než ve třetí kapitole.

Celkově kniha je zacílena praktičtěji, stručněji a tak snad si ji bude schopen přečíst i oběť manipulace, která neví, kam dřív skočit. Autorka je předsedkyní Asociace pro pomoc obětem psychického násilí.

Je to manipulace?: Rozpoznejte ji a ubraňte se! - obálka knihy

Oficiální popis: Abychom se vyhnuli manipulaci ze strany druhých, musíme poznat, co si ten druhý skutečně myslí, co zamýšlí a co ho motivuje. Tuto analýzu druhého provádíme s využitím své emoční inteligence, díky znalosti přesvědčovacích technik a typických profilů manipulátorů, dešifrováním řeči těla. Musíme se ale také naučit říkat „ne“, ovládat slova, vyvarovat se citové závislosti a chránit svou identitu. Na příkladech různých situací, ať už je to okouzlení druhým člověkem v milostném vztahu, v přátelství, během obchodní transakce, nebo v konfliktu kolem dětí, nám autor poskytuje nezbytné nástroje k tomu, jak analyzovat druhé a vyhnout se manipulaci z jejich strany

 


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *