Vysoce citliví lidé mezi námi – Jak z nevýhody udělat přednost – Rolf Sellin


Knihu mám na seznamu k přečtení dlouho. Nakonec díky nakladatelství Portál se ke mně dostala nyní. Kniha je prakticky bez odkazů, autor je vysoce citlivý a ze svého pohledu bere poznatky jiných a popisuje své zkušenosti. Psána konstruktivně. Zdá se, dle knihy, že výzkum vysoce citlivých lidí je spíše pozadu a dochází k mnoha omylům, např. chybná diagnóza a tím pádem i pomoc: ADD, ADHD, (spolu)závislost, neurózy, deprese, úzkostné poruchy, emoční nestabilita, autismus.
Knihu jsem začal číst, protože mám podezření na plno vysoce citlivých lidí kolem mně. Skončil jsem s podezřením, že i já patřím mezi ně, jen se mi dařilo relativně včas sebepoznat se a udělat vhodná opatření, např. odstřihnout se od TV a černé kroniky. Kniha je pro vysoce citlivé osoby (dle autora 15-20%), nicméně dle mě žádné dělení není binární a tedy těch lidí, které se v něčem najdou bude výrazně víc.
Vlastně obecně je to kniha o sebepoznání a využívat pozitivní stránky svých vlastností a obcházet nevýhody svých vlastností. Jen vysoce citlivé lidé to mají vše zesílené a o to naléhavěji se musí naučit se sebou pracovat.
Z knihy mi vyplývá, že je plno odstínů vysoce citlivých lidí, každý má trochu jiný problém – víc otázek kniha otevřela než odpověděla a není to tím, že by se nesnažila odpovídat. Např. jsou vysoce citliví lidé více ovlivněni placebo, nocebo efektem? Potřebují menší dávky léků pro stejný účinek? Lidé, co např. nejsou schopni číst text s gramatickými chybami, jak korelují s vysoce citlivými lidmi, kteří se nenaučili svou citlivost ovládat?
Některé věci se jiným lidem budou zdát na úrovní ezo – např. předvídavost, až „čtení budoucnosti“. Některé popisované vlastnosti se mi zdály na tolik obecné, že pochybuji o jejich významné korelaci s vysoce citlivými lidmi.
Kniha stojí za přečtení, jen ji neberte dogmaticky, spíše inspirativně.

Oficiální popis: Zhruba 15–20 % lidí je citlivějších na podněty ve svém okolí. Mnozí to vnímají jako zátěž – mnohdy v důsledku nepochopení okolí, které dané jedince pokládá za přecitlivělé. Rolf Sellin ve své dnes již slavné knize popisuje, jak vlastní hypersenzitivitu přijmout a jak se zase soustředit na sebe samého, aby člověk dokázal vnímat svoje tělo a vlastní potřeby a mentálně se lépe chránil. Tak se z vysoké citlivosti stane přednost – schopnost intenzivně vnímat a rozlišovat. Praktická a přehledná kniha je doplněna sebeposuzovacím testem, podněty k zamyšlení a cvičeními, s jejichž pomocí vysoce citliví lidé konečně pochopí, proč jsou „jiní“ a v čem spočívá jejich vnitřní bohatství. Kniha vychází v přepracovaném překladu.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *