Štítek: děti

 • Líná máma Jak rozvíjet dítě hrou – Anna Bykova

  Líná máma Jak rozvíjet dítě hrou – Anna Bykova

  Recenze psaná s časovým odstupem. Jednoduše psaná, čtivé. Z ruského prostředí, kupodivu se moc neliší od jiného. Kniha plná levných, jednoduchých tipů. Kniha členěna do částí pro děti do dvou, čtyř, šesti let. Styl výchovy bude blízký pro domškoláky či unschollery. Z toho důvodu mě moc tipů neutkvělo v paměti, protože byly pro mě známé […]

 • Výchova vysoce citlivých dětí – Julie Leuze

  Výchova vysoce citlivých dětí – Julie Leuze

  Smíšené pocity. Na jedné straně jedna (uz mála) z knih venovaná citlivým dětem. Na druhé straně kniha obsahuje rady, které mi nesedí. Např. mimoděk lhát dítěti nepokládám za dobré z důvodu možného odhalení dítětem a tím pádem snížení důvěry, systém odměn, které jsou kritizovanou vnější motivací. Nicméně i přesto ji pokládám za přínosnou pro rodiče […]

 • Děti jsou taky lidi – Zdeňka Šíp Staňková

  Děti jsou taky lidi – Zdeňka Šíp Staňková

  Smíšené pocity. Rád jsem penězi za knihu podpořil projekt Děti jsou taky lidi, i když jsem tušil, že žádné převratné nové informace se v knize nedozvím, protože autorku i projekt sleduji už roky. Kniha je vlastně výběrem ze souboru anonymních výpovědí, na které autorka reaguje a které jsou realativně dobře kategorizovaný. Obsahově jsem rád, že […]