Štítek: 2003

  • Nenásilná komunikace ve škole – Marshall Rosenberg

    Autor bohužel už zemřel. Nicméně stihl naspat několik knih o nenásilné komunikaci. Do mých rukou se dostala ta o nenásilné komunikace ve škole. Bohužel stejně jako v autorových USA i u nás v ČR školy stále převážně vycházejí z pruských kadetek, škol pro přípravu vojáků, úředníků, používají dle autora „vzdělávání na principu dominance“. Prostě princip […]